Cổ phiếu OTC GACC LOẠI B

TIN MUA OTC B: GACC - CTCP Gỗ An Cường

Giá:
115,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
148
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
17/06/2021
Ngày hết hạn:
24/06/2021 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0948920146
Ngày tham gia:
21/10/2020
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần mua nghiêm túc cp GACC mua khối lượng nhỏ lẻ, vui lòng liên hệ : 0948 920 146.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: GACC