Cổ phiếu OTC BVBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: BVBANK - Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Giá:
10,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,000,000
Số lượt xem:
100
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
08/06/2021
Ngày hết hạn:
15/06/2021 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0965599215
Ngày tham gia:
08/05/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Can mú nghiem túc Vui lòng LH :094 509 077 hoặc NT

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)