Cổ phiếu OTC VTPO LOẠI A

TIN MUA OTC A: VTPO - TCT CP Bưu chính Viettel

Giá:
85,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
187
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
15/05/2018
Ngày hết hạn:
22/05/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0908239075
Ngày tham gia:
29/06/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


MUA BAN NGHIEM TUC GIA TT VUI LONG LHE 0944 81 80 89

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)