Cổ phiếu OTC VTPO LOẠI

TIN MUA OTC : VTPO - Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel

Giá:
64,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
30,000
Số lượt xem:
141
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
11/07/2018
Ngày hết hạn:
18/07/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0908913998
Ngày tham gia:
12/07/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


CAN MUA NGHIEM TUC SO LUONG LON NHO GIA THI TRUONG XIN VUI LONG LIEN HE SDT; 0908913998.XIN CAM ON.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)