Cổ phiếu OTC VTPO LOẠI

TIN MUA OTC : VTPO - Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel

Giá:
112,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
10,000
Số lượt xem:
246
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
08/11/2018
Ngày hết hạn:
15/11/2018 (Đã hết hạn) (Đã xóa)
Người đăng:
Số điện thoại:
0988709088
Ngày tham gia:
26/01/2007
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Can Mua Nghiem Tuc Cp VTPO , So Luong Lon Nho , Gia Thoa Thuan . DTLH : A Tuan 0988.70.90.88

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)