Cổ phiếu OTC VTPO LOẠI A

TIN MUA OTC A: VTPO - TCT CP Bưu chính Viettel

Giá:
58,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
200,000
Số lượt xem:
160
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
09/01/2018
Ngày hết hạn:
16/01/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0909845086
Ngày tham gia:
15/05/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


can mua nghiem tuc cp vtpo sl lon nho xin lien he sdt 0909845086

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)