Cổ phiếu OTC VTPO LOẠI

TIN MUA OTC : VTPO - Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel

Giá:
62,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
25,000
Số lượt xem:
199
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
09/02/2018
Ngày hết hạn:
26/02/2018 (Đã hết hạn) (Đã xóa)
Người đăng:
Số điện thoại:
0919101953
Ngày tham gia:
30/09/2009
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Can mua Co Phan Cong Ty Co Phan Buu Chinh Viettel So Luong Lon Nho gia tot thoa thuan. Ai can ban xin vui long goi hoac nhan tin gium den 091 910 1953. Thanks

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)