Cổ phiếu OTC VTPO LOẠI A

TIN BÁN OTC A: VTPO - TCT CP Bưu chính Viettel

Giá:
57,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
10,000
Số lượt xem:
119
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
12/09/2017
Ngày hết hạn:
19/09/2017 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0919330000
Ngày tham gia:
28/06/2007
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


can ban nghiem tuc

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)