Cổ phiếu OTC VTGI LOẠI A

TIN MUA OTC A: VTGI - TCT CP Đầu tư Quốc tế Viettel

Giá:
12,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
97
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
19/09/2017
Ngày hết hạn:
26/09/2017 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0934003333
Ngày tham gia:
07/11/2007
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


mua sl lon nho gia tt xin vui long dt hoac nt 09.34.00.3333 cam on moi nguoi da doc tin

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)