Cổ phiếu OTC VTGI LOẠI A

TIN MUA OTC A: VTGI - TCT CP Đầu tư Quốc tế Viettel

Giá:
18,300 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
500,000
Số lượt xem:
193
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
17/10/2017
Ngày hết hạn:
24/10/2017 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
01688121291
Ngày tham gia:
08/05/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Mua nhanh các số lượng cp.lh01688121291 hoặc 0942048577

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)