Cổ phiếu OTC VTGI LOẠI A

TIN BÁN OTC A: VTGI - TCT CP Đầu tư Quốc tế Viettel

Giá:
17,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
10,000
Số lượt xem:
220
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
11/01/2018
Ngày hết hạn:
18/01/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0926242343
Ngày tham gia:
20/08/2012
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Chính chủ càn bán nhé

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)