Cổ phiếu OTC VSET LOẠI

TIN MUA OTC : VSET -

Giá:
18,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
2,000,000
Số lượt xem:
155
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
14/05/2019
Ngày hết hạn:
21/05/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0903890777
Ngày tham gia:
26/09/2018
Nơi giao dịch:
Đồng Nai
Nội dung:   


CAN MUA CO PHIEU VSET SO LUONG LON DT 0927611379

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: VSET
Tin doanh nghiệp: VSET