Cổ phiếu OTC VSET LOẠI C

TIN BÁN OTC C: VSET - CTCP Tập đoàn VSETGROUP

Giá:
19,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,000,000
Số lượt xem:
14
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
14/05/2019
Ngày hết hạn:
21/05/2019
Người đăng:
Số điện thoại:
0903890777
Ngày tham gia:
26/09/2018
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


can ban nhanh co phieu vset gia co the thoa tuan DT 02839038888 MRTRI

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: VSET
Tin doanh nghiệp: VSET