Cổ phiếu OTC VSET LOẠI

TIN BÁN OTC : VSET -

Giá:
15,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
53
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
13/05/2019
Ngày hết hạn:
20/05/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0903890777
Ngày tham gia:
26/09/2018
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


can ban co phieu vsetgroup DT 0903890777

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: VSET
Tin doanh nghiệp: VSET