Cổ phiếu OTC VSD LOẠI C

TIN MUA OTC C: VSD - CTCP Tập đoàn VSETGROUP

Giá:
25,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,000
Số lượt xem:
78
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
20/10/2020
Ngày hết hạn:
27/10/2020 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0902739999
Ngày tham gia:
26/09/2018
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần mua cổ phiếu Vsetgroup LH 0901889111

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: VSD
Tin doanh nghiệp: VSD