Cổ phiếu OTC VINHOME LOẠI A

TIN BÁN OTC A: VINHOME - CTCP VINHOMES

Giá:
10,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,000,000
Số lượt xem:
610
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
16/04/2018
Ngày hết hạn:
23/04/2018
Người đăng:
Số điện thoại:
0938549495
Ngày tham gia:
28/04/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


http://goo.gl/sBqUdq Chào bán cp Vinhomes , LH 0938549495

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: VINHOME
Tin doanh nghiệp: VINHOME