Cổ phiếu OTC VHMW LOẠI A

TIN MUA OTC A: VHMW - CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo

Giá:
25,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
10,000
Số lượt xem:
75
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
10/05/2019
Ngày hết hạn:
17/05/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0904509077
Ngày tham gia:
08/05/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần mua nghiêm túc, giao dịch thỏa thuận

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: VHMW
P/E: 2.21
EPS: 6,799