Cổ phiếu OTC VEAM LOẠI A

TIN MUA OTC A: VEAM - TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP

Giá:
25,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
66
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
13/06/2018
Ngày hết hạn:
20/06/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0961476433
Ngày tham gia:
31/05/2016
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Mua giá và số lượng thỏa thuận tốt theo giá thị trường. Xin liên hệ Sđt 0961476433. Cảm ơn.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)