Cổ phiếu OTC VEAM LOẠI A

TIN BÁN OTC A: VEAM - TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP

Giá:
23,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
179
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
10/06/2018
Ngày hết hạn:
17/06/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0965599215
Ngày tham gia:
08/05/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


CHÍNH CHỦ BÁN NGHIÊM TÚC

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)