Cổ phiếu OTC VEAM LOẠI A

TIN MUA OTC A: VEAM - TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP

Giá:
24,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
127
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
08/06/2018
Ngày hết hạn:
15/06/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0918746188
Ngày tham gia:
14/07/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần mua. Xin liên hệ Sđt 0918.746.188. Cảm ơn.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)