Cổ phiếu OTC VEAM LOẠI A

TIN MUA OTC A: VEAM - TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP

Giá:
26,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
103
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
13/06/2018
Ngày hết hạn:
20/06/2018 (Đã hết hạn) (Đã xóa)
Người đăng:
Số điện thoại:
0962550458
Ngày tham gia:
24/10/2016
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


Can Mua Cp Veam , So Luong Lon Nho , Gia Thoa Thuan . DTLH : 096.255.0458

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)