Cổ phiếu OTC VEAM LOẠI A

TIN MUA OTC A: VEAM - TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP

Giá:
20,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
272
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
11/02/2018
Ngày hết hạn:
28/02/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0983715890
Ngày tham gia:
21/01/2007
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


098.371.5890 mua theo giá thị trường,vui lòng liên hệ.tks Mua và băn các loại CP.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)