Cổ phiếu OTC TPBANK LOẠI

TIN BÁN OTC : TPBANK - Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Giá:
20,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
411
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
13/11/2017
Ngày hết hạn:
20/11/2017 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0975771844
Ngày tham gia:
07/02/2017
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Mua bán các loại cổ phiếu OTC liên hệ 0975 771 844

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)