Cổ phiếu OTC THALEXIM LOẠI

TIN BÁN OTC : THALEXIM - TCT Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV

Giá:
16,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
285
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
10/11/2017
Ngày hết hạn:
17/11/2017 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0919330000
Ngày tham gia:
28/06/2007
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


can ban nghiem tuc

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)