Cổ phiếu OTC THACO LOẠI A

TIN MUA OTC A: THACO - CTCP Ô tô Trường Hải

Giá:
67,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
232
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
06/06/2019
Ngày hết hạn:
13/06/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0961476433
Ngày tham gia:
31/05/2016
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


CAN MUA, GIA THOA THUAN. XIN LIEN HE SDT 0961476433. CAM ON.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)