Cổ phiếu OTC THACO LOẠI A

TIN MUA OTC A: THACO - CTCP Ô tô Trường Hải

Giá:
58,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
10,000
Số lượt xem:
277
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
14/05/2018
Ngày hết hạn:
21/05/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0926242343
Ngày tham gia:
20/08/2012
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Can mua gia thi truong

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)