Cổ phiếu OTC TCB LOẠI A

TIN MUA OTC A: TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Giá:
42,500 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
200,000
Số lượt xem:
73
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
19/09/2017
Ngày hết hạn:
26/09/2017 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0934003333
Ngày tham gia:
07/11/2007
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


mua sl lon nho gia tt xin vui long dt hoac nt 09.34.00.3333 cam on moi nguoi da doc tin

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)