Cổ phiếu OTC TCB LOẠI A

TIN MUA OTC A: TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Giá:
53,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
117
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
09/11/2017
Ngày hết hạn:
16/11/2017 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0908165544
Ngày tham gia:
20/06/2017
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Đang cần mua giao dịch thực sự

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)