Cổ phiếu OTC SGBTB LOẠI A

TIN BÁN OTC A: SGBTB - CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây

Giá:
35,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,000,000
Số lượt xem:
125
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
17/05/2018
Ngày hết hạn:
24/05/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0926242343
Ngày tham gia:
20/08/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Chinh chu can ban

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)
Thông tin mã: SGBTB