Cổ phiếu OTC SGBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: SGBANK - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

Giá:
9,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
87
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
07/11/2018
Ngày hết hạn:
14/11/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0926242343
Ngày tham gia:
20/08/2012
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Chinh chu can mua trong sang nay

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)