Cổ phiếu OTC SCBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: SCBANK - Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Giá:
5,100 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
50,000
Số lượt xem:
232
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
14/05/2019
Ngày hết hạn:
21/05/2019 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0918746188
Ngày tham gia:
14/07/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


CAN MUA, GIA THOA THUAN. XIN LIEN HE SDT 0918746188. XIN CAM ON.

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)