Cổ phiếu OTC SCBANK LOẠI A

TIN MUA OTC A: SCBANK - Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Giá:
10,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
300,000
Số lượt xem:
297
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
11/04/2018
Ngày hết hạn:
18/04/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
04.66873314
Ngày tham gia:
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


CAN MUA CP SCB SL LON NHO XIN LIEN HE SDT 0909845086

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)