Cổ phiếu OTC SCBANK LOẠI A

TIN BÁN OTC A: SCBANK - Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Giá:
6,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
500,000
Số lượt xem:
225
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
11/09/2018
Ngày hết hạn:
18/09/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0908239075
Ngày tham gia:
29/06/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


BAN CAT NHO vui long lhe 0944 81 80 89

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)