Cổ phiếu OTC PVPOWER LOẠI

TIN MUA OTC : PVPOWER - TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam

Giá:
14,700 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
5,000
Số lượt xem:
970
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
07/02/2018
Ngày hết hạn:
24/02/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0926242343
Ngày tham gia:
20/08/2012
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Cần mua thỏa thuận thật sự

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)