Cổ phiếu OTC PVOIL LOẠI

TIN MUA OTC : PVOIL - TCT Dầu Việt Nam - CTCP

Giá:
22,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
10,000
Số lượt xem:
837
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
06/02/2018
Ngày hết hạn:
23/02/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0926242343
Ngày tham gia:
20/08/2012
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Chính chủ cần bán gấp

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)