Cổ phiếu OTC PVCB LOẠI A

TIN MUA OTC A: PVCB - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Giá:
5,400 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
79
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
17/05/2018
Ngày hết hạn:
24/05/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0913208055
Ngày tham gia:
23/06/2016
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


LH: Duc Bac 0934547422

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)