Cổ phiếu OTC PVCB LOẠI A

TIN MUA OTC A: PVCB - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Giá:
3,200 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
214
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
08/02/2018
Ngày hết hạn:
25/02/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0913208055
Ngày tham gia:
23/06/2016
Nơi giao dịch:
Hà Nội
Nội dung:   


LH: Duc Bac 0913208055

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)