Cổ phiếu OTC PVCB LOẠI A

TIN MUA OTC A: PVCB - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Giá:
5,200 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
100,000
Số lượt xem:
72
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
16/05/2018
Ngày hết hạn:
23/05/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0902556682
Ngày tham gia:
07/05/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Lh 0902556682

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)