Cổ phiếu OTC PVCB LOẠI A

TIN MUA OTC A: PVCB - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Giá:
5,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
97
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
06/07/2018
Ngày hết hạn:
13/07/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0967589588
Ngày tham gia:
15/01/2008
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần mua nghiêm túc, giá mua theo thị trường ,vui lòng liên hệ 0967589588

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)