Cổ phiếu OTC PHGC LOẠI A

TIN MUA OTC A: PHGC - CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons

Giá:
86,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
55
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
20/10/2020
Ngày hết hạn:
27/10/2020 (Đã hết hạn) (Đã xóa)
Người đăng:
Số điện thoại:
0919101953
Ngày tham gia:
30/09/2009
Nơi giao dịch:
TP Hồ Chí Minh
Nội dung:   


Chinh Chu Can mua CP Cong Ty Ricons gia gia tot thoa thuan. Co cp ban xin vui long goi hoac nhan tin gium den 091 910 1953. Thanks

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)