Cổ phiếu OTC PHGC LOẠI A

TIN MUA OTC A: PHGC - CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons

Giá:
105,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
20,000
Số lượt xem:
100
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
08/10/2018
Ngày hết hạn:
15/10/2018 (Đã hết hạn) (Đã xóa)
Người đăng:
Số điện thoại:
0919101953
Ngày tham gia:
30/09/2009
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Can mua CP Cong Ty Co Phan Phu Hung Gia gia tot thoa thuan. Ai can ban xin vui long goi hoac nhan tin gium den 091 910 1953. Thanks

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)