Cổ phiếu OTC PHGC LOẠI A

TIN MUA OTC A: PHGC - CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons

Giá:
103,000 VNĐ / 1 CP
Khối lượng:
1,000,000
Số lượt xem:
115
Mệnh giá:
10,000 VNĐ
Ngày đăng:
10/09/2018
Ngày hết hạn:
17/09/2018 (Đã hết hạn)
Người đăng:
Số điện thoại:
0916508087
Ngày tham gia:
02/03/2012
Nơi giao dịch:
Toàn quốc
Nội dung:   


Cần mua cổ phiếu phgc, mua giá cao nhất tt kl lớn nhỏ

Tin đối ứng (Những tin khớp của tin đăng)