Tin mua bán OTC: Viễn thông
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  VTCD A 36 400,000 15:55
  VTGI A 12.5 50,000 14:41
  VTPO A 56 10,000 14:40
  VTGI A 12.5 10,000 13:46
  CTIN A 28 300,000 12:51
  CTIN A 28 300,000 12:27
  VTGI A 12 200,000 12:02
  VTPO A 55.5 21,000 09:15
  CTIN A 28 400,000 22:17
  VTCD A 29 20,000 11:34
  VTCD A 36.5 10,000 15:24
  VTGI A 12.5 300,000 09:59
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
  VTGI A 12 100,000 16:30
  VTCD A 36 500,000 15:49
  VTPO A 59 500,000 15:48
  VTPO A 55 5,000 15:35
  VTCD A 36 300,000 14:57
  VTGI A 12.8 200,000 14:34
  VTGI A 12.6 600,000 13:40
  VTGI A 12.5 100,000 13:36
  VTGI A 12.8 50,000 13:31
  CTIN A 47 300,000 12:49
  VTGI A 12.5 50,000 12:29
  VTGI A 12.8 100,000 11:41
  VTGI A 125 50,000 10:42
  VTPO A 55.5 30,000 10:24
  VTGI A 12.8 200,000 10:19
  VTGI A 12.5 100,000 09:37
  VTCD A 36 300,000 07:16
  VTPO A 59 300,000 07:15
  CTIN A 46 400,000 06:30
  VTGI A 12.8 400,000 06:20
  VTPO A 59 400,000 20:56
  VTGI A 13.6 500,000 16:59
  VTPO A 56 200,000 16:57
  VTGI A 13.5 300,000 11:41
  VTGI A 12.5 50,000 11:21
  VTCD A 25 20,000 10:52
  VTCD A 30 50,000 10:47
  VTGI A 12 50,000 10:06
  VTCD A 30 20,000 08:54
  VTGI A 13 300,000 22:35
  CTIN A 47 300,000 14:51
  VTCD A 36 30,000 08:14
  CTIN A 47 200,000 22:33
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)

iconphoneHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hà Nội

04.66873314 - 0971033257

contact@sanotc.com

TP Hồ Chí Minh

0926.242.343

hangpham.mark@gmail.com

quang cao
quang cao
quang cao