TIN BÁN Giá KL Thời gian
HABECO 45 10.000 27-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
HABECO 42 50.000 04-05
HABECO 44 300.000 21-04
HABECO 44,8 30.000 19-04
HABECO 43 50.000 15-04
HABECO 43 50.000 17-03
HABECO 45 100.000 08-03
HABECO 44,5 10.000 21-02
HABECO 44 50.000 14-02
HABECO 44,8 50.000 23-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP