TIN BÁN Giá KL Thời gian
HABECO 38 10.000 03-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
HABECO 43 20.000 27-05
HABECO 43 100.000 19-05
HABECO 42 50.000 14-05
HABECO 42 20.000 09-05
HABECO 45 50.000 02-04
HABECO 45 60.000 01-04
HABECO 45 20.000 23-03
HABECO 45 50.000 13-03
HABECO 44,5 20.000 11-03
HABECO 44,5 50.000 04-03
HABECO 44 20.000 06-02
HABECO 44 60.000 02-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP