TIN BÁN Giá KL Thời gian
HABECO 41 2.500 02-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
HABECO 45 50.000 25-11
HABECO 45 50.000 22-11
HABECO 44,6 50.000 22-11
HABECO 45 100.000 18-11
HABECO 44,8 50.000 15-11
HABECO 44 50.000 12-11
HABECO 44,8 100.000 11-11
HABECO 44,8 50.000 07-11
HABECO 44 30.000 01-11
HABECO 44 30.000 29-10
HABECO 44 50.000 29-10
HABECO 46 50.000 27-10
HABECO 43 50.000 27-10
HABECO 43 50.000 25-10
HABECO 43 100.000 24-10
HABECO 44 50.000 17-09
HABECO 42,5 20.000 03-09
HABECO 42,5 15.000 03-09
HABECO 42 30.000 26-08
HABECO 44 20.000 23-08
HABECO 45 30.000 11-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP