TIN BÁN Giá KL Thời gian
HABECO 42 10.000 01-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
HABECO 44,5 50.000 23-10
HABECO 45 100.000 18-10
HABECO 44,3 100.000 15-10
HABECO 44 50.000 13-10
HABECO 44 60.000 13-10
HABECO 44 50.000 01-10
HABECO 44 50.000 29-09
HABECO 44 600.000 29-09
HABECO 44 50.000 26-08
HABECO 44 50.000 20-08
HABECO 44 50.000 14-08
HABECO 44 50.000 11-08
HABECO 44 50.000 05-08
HABECO 44 50.000 05-08
HABECO 45 100.000 03-08
HABECO 44,5 500.000 31-07
HABECO 44 60.000 30-07
HABECO 44,5 100.000 24-07
HABECO 44 50.000 23-07
HABECO 44 50.000 21-07
HABECO 44,5 100.000 15-07
HABECO 44 50.000 14-07
HABECO 44 200.000 12-07
HABECO 43,5 10.000 10-07
HABECO 43,5 50.000 01-07
HABECO 43,5 100.000 30-06
HABECO 43 600.000 30-06
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP