TIN BÁN Giá KL Thời gian
HABECO 45 20.000 10-2014
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
HABECO 44,8 50.000 11-2014
HABECO 44,8 300.000 10-2014
HABECO 44,5 50.000 10-2014
HABECO 45 100.000 10-2014
HABECO 44 50.000 10-2014
HABECO 44 60.000 10-2014
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP