TIN BÁN Giá KL Thời gian
VCBANK 9 32.000 20-04
CLPC 22,5 15.000 12:55
VNPD 7,5 50.000 12:10
TVSC 7,2 10.000 12:5
SGBANK 5 50.000 12:2
VAFCO 16 30.000 11:12
THACO 13 30.000 11:0
CLPC 23 40.000 10:42
MLDBB 8 20.000 10:38
PGBANK 9,4 20.000 10:26
QUASUCO 59 20.000 9:34
QUASUCO 59 50.000 9:0
VTGI 12,7 20.000 8:52
UTXI 8 20.000 8:40
TCB 10 30.000 8:8
MCMI 45 100.000 7:27
MSBANK 5,5 50.000 6:31
OJBANK 5,5 20.000 6:27
PPHC 20 20.000 20-04
MSBANK 5,6 20.000 20-04
PVSY 5 20.000 20-04
PBMN 20 1.000.000 20-04
PETROLIMEX 9 500.000 20-04
TCB 9,5 60.000 20-04
VTGI 11,2 60.000 20-04
LVBANK 7 20.000 20-04
HSUS 23 10.000 20-04
EXIMLAND 4,3 20.000 20-04
VTCC 40,2 10.000 20-04
NABANK 5,6 50.000 20-04
VHMW 59,5 20.000 20-04
NUTIFOOD 26 10.000 20-04
TTPC 4,5 15.000 20-04
BSHC 25,8 10.000 20-04
SABECO 62,5 5.000 20-04
FPTS 12,3 20.000 20-04
MSFC 64,5 10.000 20-04
BTLI 5,5 10.000 20-04
CAGIPHARM 3 10.000 20-04
QUASUCO 59 20.000 20-04
MBSC 7,5 5.000 20-04
OCB 5,9 100.000 20-04
PHARBACO 15 10.000 20-04
CIENCO1 14 30.000 20-04
MCMI 45,5 50.000 20-04
QUASUCO 59,5 30.000 20-04
PGBANK 7,4 50.000 20-04
EVNF 5 30.000 20-04
PVMC 5,8 150.000 20-04
PGBANK 9 20.000 19-04
VINABOMI 10 11.000 18-04
NASCO 45 3.500 18-04
NASCO 45 4.000 18-04
NASCO 45 4.000 18-04
NASCO 50 4.000 18-04
VVMI 3 30.000 18-04
MSFC 65 100.000 18-04
SABECO 63 50.000 18-04
MSBANK 5,8 100.000 18-04
SONADEIZI 10 5.000 18-04
VPBANK 8,8 10.000 18-04
TVSC 7,7 20.000 17-04
PNBANK 10,2 5.000.000 17-04
SGBANK 5,5 20.000 17-04
OCB 5,9 20.000 17-04
NHABECO 26,5 20.000 16-04
LVBANK 7,3 50.000 16-04
VPBANK 8,7 30.000 16-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
TCB 10,5 100.000 10:52
VTGI 12,7 50.000 10:50
PNBANK 10,5 50.000 10:49
VTGI 12,5 100.000 9:57
EVNF 4,5 200.000 9:3
BDFC 15,5 200.000 20-04
VCBANK 7,2 300.000 20-04
VTCC 45,5 20.000 20-04
MSFC 73,5 20.000 20-04
FPTOL 46 10.000 13:57
CTEF 20,5 20.000 13:39
PVCB 5,2 20.000 13:21
PGBANK 9,3 20.000 13:3
CLPC 22,5 200.000 12:54
TVSC 7,7 20.000 12:7
SCID 14 20.000 12:0
QHHC 27,6 10.000 11:58
FTELECOM 49 10.000 11:56
VTGI 12 200.000 11:34
CADIVI 29 200.000 11:32
NABANK 5,7 500.000 11:29
ABBANK 7,4 50.000 11:7
CADIVI 28,2 50.000 11:3
SCBANK 4,8 200.000 10:58
CLPC 22,1 20.000 10:58
VCBANK 7,2 100.000 10:58
VIBANK 13,1 300.000 10:56
NABANK 6 100.000 10:49
VPBANK 10 100.000 10:48
TCB 11,5 100.000 10:46
CLPC 22,5 50.000 10:41
VTCC 45 20.000 10:36
PETROLIMEX 8,5 600.000 10:12
BVBANK 5,6 600.000 10:10
TPBANK 5 600.000 10:10
ABBANK 7,5 600.000 10:8
FPTS 13 600.000 10:8
PNBANK 10,6 600.000 10:7
HABECO 43 600.000 10:5
MSBANK 6,5 600.000 10:4
TCB 11,5 600.000 10:4
VIBANK 13 600.000 10:2
LVBANK 9 600.000 10:2
VPBANK 8,7 600.000 10:1
FPTS 13 50.000 9:57
CADIVI 28,5 100.000 9:57
VPBANK 8,7 100.000 9:56
VTGI 12,5 20.000 9:8
FTELECOM 48,5 20.000 8:55
FPTOL 46,5 20.000 8:15
CTIN 9,5 50.000 7:46
TVSC 7,8 20.000 7:37
TPBANK 5 100.000 7:35
MSFC 74 100.000 7:19
PVCB 5,2 100.000 7:12
EVNF 4,5 20.000 7:11
VTGI 12,7 50.000 7:7
QUASUCO 58,5 50.000 6:41
VIBANK 12,8 50.000 6:18
QUASUCO 60 50.000 0:24
BDFC 15,5 20.000 20-04
SCBANK 4,9 200.000 20-04
QHHC 27,5 20.000 20-04
BTLI 7,2 200.000 20-04
BDFC 15,5 200.000 20-04
VCSC 9 200.000 20-04
MHBANK 3 20.000 20-04
VTCC 45,5 20.000 20-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Giá Thay đổi Số lần báo giá
EVNF 4,5 -57.14% 2
TPBANK 5 0% 2
TCB 10,8 -0.52% 2
CLPC 22,5 0% 2
SCBANK 4,8 8.76% 1
Xem tất cả ►