TIN BÁN Giá KL Thời gian
PVCB 4,4 200.000 15:15
QUASUCO 49 100.000 8:59
FTELECOM 55 5.000 12:1
VNTT 11 50.000 9:36
PVCB 4,4 30.000 8:48
SGBANK 5 100.000 7:33
MINC 7 100.000 6:30
HABECO 45 20.000 30-10
VTGI 15 20.000 30-10
FAHASA 15 12.000 30-10
EABANK 6,4 200.000 30-10
OCB 5,6 100.000 30-10
LVBANK 7,5 200.000 30-10
MSFC 68 20.000 30-10
PVCB 4,5 200.000 29-10
SCID 13,2 15.000 29-10
SCID 13,2 10.000 29-10
TCB 9,2 50.000 29-10
THACO 25 8.000 29-10
PNBANK 12 8.178 28-10
TBG 13 50.000 28-10
QUASUCO 49 20.000 27-10
CADIVI 40 100.000 27-10
BDFC 23 100.000 26-10
CTIN 12 100.000 26-10
PVFI 2 100.000 26-10
TPBANK 4,8 100.000 26-10
ABBANK 5,1 100.000 26-10
PVCB 4,6 100.000 26-10
VNPD 9 10.002 24-10
EABANK 7,5 1.000 24-10
MSBANK 4,8 11.400.000 24-10
PHARBACO 15 5.000 24-10
ABBANK 5 200.000 23-10
EABANK 6,8 100.000 23-10
MLIG 2,5 50.000 23-10
NHABECO 27 29.000 23-10
HDBANK 10 3.650 22-10
HCFC 12 50.000 22-10
OCSI 10,8 200.000 22-10
MSFC 65 100.000 22-10
ABBANK 5,1 50.000 22-10
EVNLSG 10 19.500 21-10
NCTS 3.000 88.000 21-10
MSFC 65 200.000 21-10
EVNF 5 15.000 21-10
PVMC 3,8 100.000 20-10
SABECO 69,5 5.000 20-10
EABANK 7 200.000 19-10
ALTC 10,5 50.000 19-10
TCB 9,3 200.000 19-10
PPHC 21 50.000 19-10
NCTS 75 25.000 19-10
VNTT 11 10.000 18-10
NCTS 120 3.200.000 16-10
NCTS 120 3.200.000 16-10
PVCB 4,5 100.000 16-10
VIGLACERA 11 20.000 16-10
TCB 9,2 50.000 15-10
VTGI 14 30.000 15-10
VPBANK 8,8 72.000 15-10
NHATEXCO 15 20.000 14-10
PPHC 20,5 20.000 14-10
KSG 10 4.000 14-10
QUASUCO 40,5 75.940.000 14-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
SCBANK 4,5 200.000 15:21
SABECO 72 200.000 15:20
LVBANK 7,8 300.000 15:17
NCTS 75 20.000 15:10
VIBANK 11,5 300.000 15:5
PPHC 22 100.000 14:58
SABECO 72 200.000 14:18
VNPD 9 20.000 13:28
QUASUCO 49 100.000 12:21
TCB 9,2 200.000 12:20
MSFC 68 50.000 12:18
VPBANK 9,2 50.000 12:17
VIBANK 11,3 50.000 12:13
VTGI 15 50.000 12:3
LVBANK 7,8 200.000 12:2
VIBANK 11,1 50.000 9:42
VTGI 15 100.000 9:0
SABECO 72 500.000 8:58
ABBANK 5,6 200.000 8:55
PETROLIMEX 9,2 50.000 8:53
THACO 20 50.000 8:48
VPBANK 9,6 200.000 8:46
PVCB 4,2 50.000 8:43
QUASUCO 49 150.000 30-10
SCBANK 4,5 100.000 30-10
MACHINCO 4,5 100.000 15:56
EABANK 7 300.000 15:24
THACO 22,8 50.000 14:0
PETROLIMEX 9 50.000 13:53
MBSC 6 200.000 13:52
PGBANK 7 800.000 13:41
VNPD 9 50.000 13:31
FAHASA 12 20.000 12:56
VTGI 14,2 50.000 9:5
EVNF 4,1 50.000 8:55
VPBANK 9,7 100.000 8:49
TPBANK 4,9 100.000 8:47
NCTS 76 50.000 8:45
VPBANK 9,1 50.000 8:45
THACO 23,2 100.000 8:43
SABECO 72,5 100.000 8:43
VTGI 15,1 100.000 8:42
HABECO 44,8 300.000 30-10
AGPP 71 100.000 30-10
SCID 13,5 50.000 30-10
THACO 23 100.000 30-10
MSFC 69 50.000 30-10
TNIP 13 100.000 14:26
ABBANK 5,7 300.000 30-10
VPBANK 9,4 200.000 30-10
VABANK 4,2 500.000 30-10
VNPD 9 200.000 30-10
VNPD 9 300.000 29-10
LVBANK 7,9 200.000 29-10
THACO 19 200.000 29-10
THACO 21 80.000 29-10
NASCO 20 2.000.000 28-10
VTGI 14 100.000 28-10
THACO 19 50.000 28-10
SCID 12,5 20.000.000 27-10
FPTS 14 50.000 27-10
PPHC 21 300.000 27-10
RCJC 10,5 50.000 27-10
FTELECOM 54 10.000 27-10
TPBANK 5,5 500.000 27-10
VTGI 15 100.000 27-10
NCTS 75 20.000 27-10
SABECO 72 500.000 27-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP