TIN BÁN Giá KL Thời gian
NUTIFOOD 26 200.000 11-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
NUTIFOOD 27 200.000 11-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP