TIN BÁN Giá KL Thời gian
NUTIFOOD 26 10.000 21-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
NUTIFOOD 26,5 20.000 9:47
NUTIFOOD 26,5 20.000 21-04
NUTIFOOD 26 20.000 25-03
NUTIFOOD 25 100.000 10-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Giá Thay đổi Số lần báo giá
SABECO 65,5 -0.12% 2
VTGI 10,1 0% 2
VIBANK 13,6 -0.43% 2
VMGC 26 0% 1
MSFC 74 1.77% 1
Xem tất cả ►