TIN BÁN Giá KL Thời gian
NUTIFOOD 26 10.000 21-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
NUTIFOOD 26,5 20.000 28-04
NUTIFOOD 26,5 20.000 21-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP