TIN BÁN Giá KL Thời gian
NUTIFOOD 75 20.000 22-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
NUTIFOOD 71 100.000 12-09
NUTIFOOD 70,5 100.000 21-07
NUTIFOOD 70 30.000 16-07
NUTIFOOD 70 50.000 15-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP