TIN BÁN Giá KL Thời gian
NUTIFOOD 26 10.000 20-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
NUTIFOOD 26,5 20.000 20-04
NUTIFOOD 26 20.000 25-03
NUTIFOOD 25 100.000 10-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Giá Thay đổi Số lần báo giá
MBSC 7,5 0% 1
VTGI 12,7 0% 1
PVCB 5,2 -1388.89% 1
EVNF 4,5 -57.14% 1
TPBANK 5 0% 1
Xem tất cả ►