TIN BÁN Giá KL Thời gian
HAC 30 100.000 18-09
PPHC 20 10.000 12-09
MBSC 7 100.000 17-09
EVNF 5,2 60.000 17-09
QUASUCO 45,5 100.000 17-09
EABANK 7,2 30.000 16-09
CADIVI 33 4.000 16-09
GELEX 13 23.000 15-09
PETROLIMEX 8,5 3.700 15-09
PGBANK 7,5 15.000 15-09
SCBANK 4,2 50.000 14-09
PBMN 20 20.000 14-09
LVBANK 7,6 30.000 14-09
TCB 9,4 30.000 14-09
BDFC 23,5 30.000 14-09
TBRESCO 11 30.000 12-09
FPTS 13,2 10.000 12-09
BDFC 23,5 12.000 12-09
VIGACO 16 20.000 12-09
EVNF 5,3 12.000 12-09
PVFI 2,6 100.000 11-09
HPTEP 20 100.000 19-09
ABBANK 6 3.000 18-09
MSBANK 4,9 11.400.000 17-09
MSBANK 5 10.985 16-09
VNPD 8,5 9.800 15-09
BVBANK 12,5 3.000 15-09
BVBANK 12,5 3.000.000 15-09
VNPD 8 3.500 13-09
VABANK 8 10.000 11-09
MINC 7,5 70.000 11-09
MINC 10 100.000 10-09
GELEX 10 100.000 10-09
PNBANK 10 3.000 10-09
SCBANK 4,3 50.000 10-09
EABANK 7,3 200.000 10-09
SABECO 71 200.000 10-09
TPBANK 5 100.000 10-09
PPHC 20 50.000 10-09
VTGI 13,5 50.000 10-09
VNPD 6,5 100.000 09-09
TVSC 10 50.000 08-09
SABECO 71 8.000 08-09
PVTPACIFIC 13,3 6.000 08-09
BDHC 15 2.800 08-09
TPBANK 5 100.000 07-09
EABANK 8 30.000 07-09
VTGI 22 20.000 06-09
PPHC 20 17.000 06-09
SGBANK 5,5 50.000 04-09
VNPD 11 1.000.000 04-09
EABANK 7,5 10.000 03-09
MPPC 20 20.000 03-09
VAFCO 21,5 50.000 03-09
SABECO 75 8.000 03-09
BHVA 5,5 100.000 03-09
EVNF 5,3 12.000 03-09
TVSC 8 20.000 02-09
MCMI 42,5 100.000 02-09
VNPD 6 15.000 02-09
SABECO 72 20.000 01-09
HABECO 42 10.000 01-09
VAFCO 21,5 100.000 01-09
EABANK 8,5 50.000 01-09
SIDC 5 20.000 31-08
EABANK 7,3 50.000 31-08
SABECO 71,5 30.000 31-08
TTPC 4,3 400.000 31-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
CADIVI 33,2 200.000 19-09
TCB 9,5 300.000 19-09
SABECO 71 100.000 19-09
ABBANK 5,4 100.000 19-09
CADIVI 33 50.000 18-09
ABBANK 5,4 100.000 16-09
LVBANK 7,9 200.000 16-09
NABANK 5,5 100.000 16-09
PPHC 19,5 200.000 15-09
LVBANK 7,8 300.000 15-09
VTGI 14 200.000 15-09
EABANK 7,6 100.000 12-09
TCB 9,5 100.000 12-09
TCB 9,6 20.000 12-09
PPHC 19 20.000 12-09
SABECO 71 200.000 12-09
NCTS 115 1.266.000 12-09
LVBANK 7,8 300.000 12-09
RESCOBT 10 50.000 12-09
TCB 9,5 200.000 12-09
PPHC 19,1 20.000 12-09
TCB 9,5 300.000 12-09
ABBANK 5,4 20.000 12-09
TVSC 10 500.000 12-09
QHHC 26 300.000 12-09
SABECO 71 50.000 12-09
LVBANK 7,7 200.000 12-09
PVCB 4,4 500.000 12-09
SGBANK 5,5 100.000 12-09
EABANK 7,5 500.000 12-09
TBRESCO 10,2 50.000 12-09
LVBANK 7,7 200.000 12-09
ABBANK 5,2 50.000 12-09
PPFC 19 200.000 12-09
NABANK 5,4 50.000 12-09
TVSC 9,5 20.000 12-09
SABECO 71 50.000 12-09
PVSY 3 20.000 20-09
VPBANK 9,2 100.000 19-09
VPBANK 9,2 50.000 18-09
EVNF 4,8 200.000 18-09
PETROLIMEX 9,2 100.000 17-09
TVSC 10,2 100.000 17-09
PPHC 19,8 150.000 17-09
LVBANK 7,9 200.000 16-09
VIBANK 12 100.000 16-09
OCB 6,2 100.000 15-09
PETROLIMEX 9,2 100.000 15-09
AGPP 70 50.000 15-09
VTGI 13,8 50.000 14-09
QUASUCO 45 100.000 14-09
ABBANK 5,5 200.000 14-09
PVCB 4,5 100.000 14-09
EABANK 7,8 100.000 14-09
TCB 9,7 80.000 14-09
BDFC 23,5 160.000 14-09
TBRESCO 10,5 50.000 12-09
SABECO 70 100.000 12-09
VABANK 4,1 500.000 12-09
VNPD 6,5 20.000 12-09
EVNLSG 3 20.000 12-09
FTELECOM 40 20.000 12-09
THACO 17,5 500.000 12-09
THACO 17,6 200.000 12-09
TCB 9,7 200.000 12-09
CADIVI 32,5 100.000 12-09
VICOTEX 16,5 20.000 12-09
GELEX 11 50.000 12-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP