TIN BÁN Giá KL Thời gian
VCBANK 9 32.000 14:26
OCB 5,9 100.000 12:24
MSFC 65 100.000 15:53
SABECO 63 50.000 15:48
MSBANK 5,8 100.000 15:45
LVBANK 7 20.000 14:36
HSUS 23 10.000 14:32
EXIMLAND 4,3 20.000 14:28
VTCC 40,2 10.000 14:25
VHMW 59,5 20.000 14:20
NUTIFOOD 26 10.000 14:16
TTPC 4,5 15.000 14:16
BSHC 25,8 10.000 14:13
SABECO 62,5 5.000 14:13
FPTS 12,3 20.000 14:10
MSFC 64,5 10.000 14:9
BTLI 5,5 10.000 14:6
CAGIPHARM 3 10.000 14:3
QUASUCO 59 20.000 14:2
VNPD 7,5 50.000 12:10
TVSC 7,2 10.000 12:5
SGBANK 5 50.000 12:2
MLDBB 8 20.000 10:38
PGBANK 9,4 20.000 10:26
TVSC 7,7 20.000 10:17
PNBANK 10,2 5.000.000 10:13
SONADEIZI 10 5.000 10:13
SGBANK 5,5 20.000 10:9
OCB 5,9 20.000 10:5
VPBANK 8,8 10.000 9:51
QUASUCO 59 20.000 9:34
PHARBACO 15 10.000 9:29
QUASUCO 59 25.000 9:0
VTGI 11,5 20.000 8:52
UTXI 8 20.000 8:40
PGBANK 9,2 20.000 8:28
MSBANK 5,6 50.000 6:31
OJBANK 5,5 20.000 6:27
CIENCO1 14 30.000 0:35
MCMI 45,5 50.000 0:33
QUASUCO 59,5 30.000 0:28
PGBANK 7,4 50.000 0:27
EVNF 5 30.000 0:25
PVMC 5,8 150.000 0:22
PPHC 20 20.000 16-04
PETROLIMEX 9 500.000 16-04
NHABECO 26,5 20.000 16-04
LVBANK 7,3 50.000 16-04
VPBANK 8,7 30.000 16-04
KLBANK 7 2.000 14-04
PNBANK 10,5 70.000 14-04
PVMC 6 200.000 13-04
PGBANK 7,5 6.000 13-04
EDEN 9.000 20.000 13-04
LVBANK 7,3 50.000 13-04
ABBANK 6 50.000 13-04
TCB 10 50.000 12-04
GDIC 9 33.000 10-04
FPTOL 47 5.000 10-04
CTIN 11 10.000 10-04
SABECO 63 20.000 10-04
VABANK 4,3 30.000 10-04
OCB 5,9 50.000 10-04
BVBANK 5,6 12.000 10-04
PVIC 8 50.000 09-04
TVSC 7,8 30.000 08-04
NABANK 5,5 20.000 08-04
MCMI 46 150.000 07-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
MSFC 69 100.000 15:32
OCB 6,2 50.000 15:21
FPTS 12,5 20.000 15:17
FPTOL 45 10.000 15:14
FTELECOM 48 20.000 15:11
MSFC 72 500.000 15:6
SABECO 68 500.000 15:3
VTCC 45,5 20.000 14:23
MSFC 73,5 20.000 14:7
PNBANK 10,5 100.000 12:30
EXIMLAND 4,8 50.000 12:27
PGBANK 8,7 100.000 12:21
AGPP 65 100.000 12:16
TCB 10,5 200.000 12:11
PVCB 5 500.000 12:8
ABBANK 7,2 500.000 12:5
MSBANK 6,2 500.000 12:3
MSFC 72 100.000 11:46
MSFC 72 100.000 11:45
TCB 10,5 100.000 10:52
PNBANK 10,5 50.000 10:49
VTGI 12,5 100.000 9:57
PGBANK 9,4 100.000 7:41
ABBANK 7 200.000 15:41
TCB 10,6 100.000 15:38
LVBANK 9 20.000 14:34
HSUS 22,5 20.000 14:30
VHMW 85,5 10.000 14:19
NUTIFOOD 26,5 20.000 14:15
TTPC 5,5 10.000 14:14
SABECO 68,5 15.000 14:12
BSHC 28,5 20.000 14:12
FPTS 12,8 10.000 14:8
BTLI 7,2 30.000 14:4
CAGIPHARM 2,5 20.000 14:2
QUASUCO 60 10.000 14:1
FPTOL 46 10.000 13:57
FPTS 12,6 500.000 13:11
PGBANK 9,3 20.000 13:3
TVSC 7,7 20.000 12:7
SCID 14 20.000 12:0
QHHC 27,6 10.000 11:58
FTELECOM 49 10.000 11:56
VTGI 12 200.000 11:34
CADIVI 28,2 200.000 11:32
NABANK 5,7 500.000 11:29
CADIVI 28,2 50.000 11:3
CLPC 22,1 20.000 10:58
VCBANK 7,2 100.000 10:58
CTVT 8 20.000 10:49
NABANK 6 100.000 10:49
TVSC 7,5 500.000 10:48
PPHC 19 200.000 10:41
VTGI 11,6 100.000 10:40
PGBANK 9,1 500.000 10:40
VTCC 45 20.000 10:36
PETROWACO 3 50.000 10:11
FPTS 12,9 50.000 9:57
CADIVI 28,2 100.000 9:57
PGBANK 9,4 200.000 9:57
VPBANK 8,7 100.000 9:56
TCB 11 100.000 9:48
FPTS 12,6 30.000 9:45
HABECO 43 30.000 9:45
PETROLIMEX 8 50.000 9:44
VTGI 12,5 50.000 9:42
PPHC 18 50.000 9:30
MWIC 119 20.000 9:24
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP