TIN BÁN Giá KL Thời gian
Không có tin đăng
TIN MUA Giá KL Thời gian
BLIC 7 20.000 18-02
AAAI 8 50.000 12-2013
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Giá Thay đổi Số lần báo giá
VTGI 10,1 0% 2
VIBANK 13,2 -0.43% 1
GDIC 5 5.88% 1
VMGC 26 0% 1
CIENCO1 14 0% 1
Xem tất cả ►