TIN BÁN Giá KL Thời gian
PVCB 4,4 200.000 31-10
QUASUCO 49 100.000 31-10
NCTS 87 5.000 1:57
MSBANK 4,5 50.000 31-10
EABANK 6,4 200.000 31-10
OCB 5,6 100.000 31-10
LVBANK 7,5 200.000 31-10
FTELECOM 55 5.000 31-10
VNTT 11 50.000 31-10
PVCB 4,4 30.000 31-10
SGBANK 5 100.000 31-10
MINC 7 100.000 31-10
HABECO 45 20.000 30-10
VTGI 15 20.000 30-10
FAHASA 15 12.000 30-10
MSFC 68 20.000 30-10
PVCB 4,5 200.000 29-10
SCID 13,2 15.000 29-10
SCID 13,2 10.000 29-10
TCB 9,2 50.000 29-10
THACO 25 8.000 29-10
PNBANK 12 8.178 28-10
TBG 13 50.000 28-10
QUASUCO 49 20.000 27-10
CADIVI 40 100.000 27-10
BDFC 23 100.000 26-10
CTIN 12 100.000 26-10
PVFI 2 100.000 26-10
TPBANK 4,8 100.000 26-10
ABBANK 5,1 100.000 26-10
PVCB 4,6 100.000 26-10
VNPD 9 10.002 24-10
EABANK 7,5 1.000 24-10
MSBANK 4,8 11.400.000 24-10
PHARBACO 15 5.000 24-10
ABBANK 5 200.000 23-10
EABANK 6,8 100.000 23-10
MLIG 2,5 50.000 23-10
NHABECO 27 29.000 23-10
HDBANK 10 3.650 22-10
HCFC 12 50.000 22-10
OCSI 10,8 200.000 22-10
MSFC 65 100.000 22-10
ABBANK 5,1 50.000 22-10
EVNLSG 10 19.500 21-10
NCTS 3.000 88.000 21-10
MSFC 65 200.000 21-10
EVNF 5 15.000 21-10
PVMC 3,8 100.000 20-10
SABECO 69,5 5.000 20-10
EABANK 7 200.000 19-10
ALTC 10,5 50.000 19-10
TCB 9,3 200.000 19-10
PPHC 21 50.000 19-10
NCTS 75 25.000 19-10
VNTT 11 10.000 18-10
NCTS 120 3.200.000 16-10
NCTS 120 3.200.000 16-10
PVCB 4,5 100.000 16-10
VIGLACERA 11 20.000 16-10
TCB 9,2 50.000 15-10
VTGI 14 30.000 15-10
VPBANK 8,8 72.000 15-10
NHATEXCO 15 20.000 14-10
PPHC 20,5 20.000 14-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
PPHC 22 300.000 1:48
MSFC 69 50.000 1:46
SCBANK 4,5 100.000 31-10
SCBANK 4,5 200.000 31-10
SABECO 72 200.000 31-10
LVBANK 7,8 300.000 31-10
NCTS 75 20.000 31-10
VIBANK 11,5 300.000 31-10
PPHC 22 100.000 31-10
SABECO 72 200.000 31-10
VNPD 9 20.000 31-10
QUASUCO 49 100.000 31-10
TCB 9,2 200.000 31-10
MSFC 68 50.000 31-10
VPBANK 9,2 50.000 31-10
VIBANK 11,3 50.000 31-10
VTGI 15 50.000 31-10
LVBANK 7,8 200.000 31-10
VIBANK 11,1 50.000 31-10
VTGI 15 100.000 31-10
SABECO 72 500.000 31-10
ABBANK 5,6 200.000 31-10
PETROLIMEX 9,2 50.000 31-10
THACO 20 50.000 31-10
VPBANK 9,6 200.000 31-10
PVCB 4,2 50.000 31-10
QUASUCO 49 150.000 30-10
NCTS 77 30.000 1:54
HABECO 44,8 50.000 31-10
SABECO 73 50.000 31-10
EABANK 7,1 50.000 31-10
TCB 9,4 50.000 31-10
NABANK 5,6 50.000 31-10
ABBANK 5,8 50.000 31-10
VIBANK 11,6 50.000 31-10
VPBANK 9,8 50.000 31-10
FPTS 14,1 50.000 31-10
PVCB 4,3 50.000 31-10
LVBANK 7,9 500.000 31-10
MSFC 69 50.000 31-10
MACHINCO 4,5 100.000 31-10
EABANK 7 300.000 31-10
THACO 22,8 50.000 31-10
PETROLIMEX 9 50.000 31-10
MBSC 6,5 200.000 31-10
PGBANK 7 500.000 31-10
VNPD 9 50.000 31-10
FAHASA 12 20.000 31-10
VTGI 14,2 50.000 31-10
EVNF 4,1 50.000 31-10
VPBANK 9,7 100.000 31-10
TPBANK 4,9 100.000 31-10
NCTS 76 50.000 31-10
VPBANK 9,1 50.000 31-10
THACO 23,2 100.000 31-10
SABECO 72,5 100.000 31-10
VTGI 15,1 100.000 31-10
HABECO 44,8 300.000 30-10
AGPP 71 100.000 30-10
SCID 13,5 50.000 30-10
THACO 23 100.000 30-10
TNIP 13 100.000 31-10
ABBANK 5,7 300.000 30-10
VPBANK 9,4 200.000 30-10
VABANK 4,2 500.000 30-10
VNPD 9 200.000 30-10
VNPD 9 300.000 29-10
LVBANK 7,9 200.000 29-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP