Tin mua bán OTC
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  TCB A 28 500,000 05:14
  EABANK A 5.8 500,000 04:35
  THACO A 154 500,000 00:55
  BVQTTN A 13.5 200,000 00:39
  THACO A 153.5 20,000 22:13
  SGBANK A 11.2 400,000 20:45
  TPBANK A 8.5 200,000 20:43
  VCSC A 50.5 100,000 20:38
  VPBANK A 35 100,000 20:30
  VHMW A 35 5,000 20:28
  LVBANK A 9.3 100,000 20:27
  TPBANK A 8.5 500,000 20:11
  OCB A 9 200,000 20:10
  SGBANK A 10.5 200,000 20:09
  LVBANK A 9 200,000 20:09
  ABBANK A 6 200,000 20:08
  HDBANK A 15.5 200,000 20:08
  VPBANK A 35.5 200,000 20:07
  TPBANK A 8.8 1,500,000 19:14
  ABBANK A 6.2 400,000 16:32
  VPBANK A 35.2 30,000 15:32
  OCB A 9.2 100,000 15:24
  ASCH A 76 500,000 14:43
  EABANK A 8 100,000 13:20
  OCB A 9 20,000 12:58
  MSBANK A 4.5 300,000 12:56
  LVBANK A 9.3 50,000 12:54
  BVQTTN A 14.5 50,000 12:52
  LVBANK A 9.2 100,000 12:00
  LVBANK A 9.2 100,000 11:44
  VPBANK A 34.7 305,000 11:43
  VPBANK A 34.6 50,000 11:16
  HDBANK A 15.5 1,000,000 10:36
  HDBANK A 14.6 50,000 10:29
  THACO A 155 10,000 10:04
  ASCH A 76 25,000 10:00
  TCB A 28.6 1,000,000 10:00
  OCB A 8.9 17,000 09:50
  HDBANK A 13.5 200,000 09:38
  EABANK A 5.8 200,000 09:37
  ABBANK A 6.3 200,000 09:36
  VPBANK A 33.5 200,000 09:34
  VHMW A 42 3,000 09:28
  LVBANK A 9.4 100,000 09:27
  LVBANK A 9.4 27,000 08:28
  TCB A 28 200,000 08:07
  LVBANK A 9.2 200,000 08:03
  VPBANK A 36.3 200,000 07:50
  ABBANK A 6.4 200,000 07:50
  ABBANK A 6.5 50,000 07:41
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
  VPBANK A 35.5 100,000 04:48
  EABANK A 5.5 1,000,000 04:38
  ABBANK A 6.7 300,000 04:27
  ABBANK A 7.5 500,000 00:58
  HDBANK A 15.2 100,000 00:52
  VPBANK A 35.2 100,000 00:48
  VPBANK A 35.5 200,000 00:38
  ABBANK A 6.8 500,000 00:35
  HDBANK A 15.2 100,000 00:32
  CTVT A 27.5 100,000 00:00
  HDBANK A 16 500,000 22:48
  VPBANK A 37.2 500,000 22:46
  THACO A 152.5 50,000 22:34
  HDBANK A 15.5 100,000 22:20
  THACO A 153 100,000 22:11
  HDBANK A 15.8 200,000 21:37
  VPBANK A 35.5 200,000 21:32
  HDBANK A 15.8 100,000 21:07
  CTIN A 26 500,000 19:53
  OCB A 10 500,000 19:44
  TPBANK A 9.5 500,000 19:42
  SGBANK A 11.2 500,000 19:40
  SGBANK A 11.2 500,000 19:40
  HDBANK A 16.5 200,000 19:40
  LVBANK A 10.2 500,000 19:37
  ABBANK A 6.8 500,000 19:33
  HDBANK A 16.5 500,000 19:25
  VPBANK A 37.5 500,000 19:20
  VPBANK A 35.2 200,000 19:19
  BVQTTN A 18 200,000 19:01
  NUTIFOOD A 105 200,000 19:01
  PYMEPHARCO A 58 200,000 19:00
  MEKOPHAR A 62 200,000 18:55
  ALSC A 63 50,000 17:41
  VPBANK A 37 399,000 17:25
  HDBANK A 16 200,000 16:14
  HDBANK A 15.8 500,000 16:03
  HDBANK A 14.6 200,000 15:59
  ABBANK A 6.7 300,000 15:58
  LVBANK A 9.4 200,000 15:43
  HDBANK A 15.5 200,000 15:40
  SGBANK A 11.2 200,000 15:27
  HDBANK A 16 300,000 15:21
  VPBANK A 36.7 200,000 15:15
  EABANK A 6.2 200,000 15:10
  VPBANK A 36.8 200,000 15:08
  HDBANK A 14.5 100,000 15:05
  VPBANK A 37 200,000 15:00
  VPBANK A 36.8 200,000 14:52
  TPBANK A 9.2 500,000 14:41
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)

iconphoneHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hà Nội

04.66873314 - 0971033257

contact@sanotc.com

TP Hồ Chí Minh

0926.242.343

hangpham.mark@gmail.com

quang cao
quang cao