• Hơn
  200.000
  Tài khoản nhà đầu tư
  Đã giao dịch tại Sàn OTC

  • Uy tín

   11 năm hoạt động trên
   thị trường OTC Việt Nam

  • Hỗ trợ

   Hơn 2000 dữ liệu
   doanh nghiệp OTC

  • kết nối

   Nhà đầu tư
   Nhà môi giới

Trung tâm giao dịch cổ phiếu OTC
Giao dịch đã được xác nhận Giao dịch đã
Được Xác Nhận
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  TCB A 56.5 35,000 07:00
  OCB A 14.2 55,000 07:00
  OCB A 14 50,000 23:43
  PHGC A 100 20,000 22:08
  OCB A 12.8 100,000 22:06
  ABBANK A 10 100,000 21:34
  VTGI A 19 5,000 21:31
  CTIN A 20 300,000 20:49
  BVQTTN A 15 150,000 20:48
  THACO A 190 300,000 20:47
  VTGI A 22 15,000 19:34
  ABBANK A 9.2 100,000 18:34
  HDBANK A 29 100,000 18:30
  TCB A 55 100,000 18:28
  THACO A 180 150,000 17:27
  SCBANK A 6.2 30,000 17:26
  PGBANK A 13.8 20,000 16:49
  SGBANK A 12 300,000 16:42
  TPBANK A 22 500,000 16:40
  BVQTTN A 14 400,000 16:17
  TCB A 55 150,000 16:03
  OCB A 13 400,000 15:56
  HDBANK A 27 300,000 15:40
  THACO A 170 600,000 15:20
  MCMI A 48 300,000 15:18
  ABBANK A 9 200,000 15:09
  PVCB A 4.5 100,000 13:35
  HDBANK A 29 50,000 12:50
  ABBANK A 9.1 5,000 12:02
  TPBANK A 22.5 40,000 12:00
  HDBANK A 30 50,000 11:58
  VTGI A 20.5 40,000 11:57
  TCB A 57.5 40,000 11:56
  OCB A 14.2 100,000 11:54
  TPBANK A 20.6 100,000 18/11
  PHGC A 112 20,000 18/11
  PGBANK A 13.7 5,000 18/11
  VTGI A 18 200,000 18/11
  VTPO A 51 500,000 18/11
  TPBANK A 20.5 50,000 18/11
  INTIMEXHCM A 12.8 30,000 18/11
  PHGC A 106.5 10,000 18/11
  TASECO A 59 20,000 18/11
  VTPO A 54.2 80,000 18/11
  VEAM A 22.2 35,000 18/11
  TPBANK A 22.5 50,000 17:11
  MCMI A 48 200,000 16:28
  THACO A 175 10,000 16:15
  HDBANK A 29.5 200,000 16:01
  VPBANK A 40 500,000 15:51
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
  HDBANK A 30.5 200,000 07:00
  TCB A 57.5 55,000 07:00
  VTPO A 55 25,000 07:00
  VNGAME A 700 50,000 21:43
  EABANK A 6 300,000 21:21
  PGBANK A 14.5 200,000 21:19
  SGBANK A 14.5 300,000,000 21:18
  VEAM A 22 100,000 21:16
  PHGC A 107 600,000 20:53
  MEKOPHAR A 75 10,000 20:42
  VTPO A 53 10,000 20:41
  VTPO A 56 400,000 20:41
  VEAM A 22 200,000 20:36
  THALEXIM B 17 150,000 20:30
  OCB A 14 200,000 20:30
  VTGI A 20 400,000 20:28
  TCB A 56.5 200,000 20:27
  PGBANK A 15 300,000 20:22
  TPBANK A 21.5 200,000 20:22
  HDBANK A 30 300,000 20:18
  HDBANK A 31 200,000 20:17
  SCBANK A 7 150,000 20:10
  VTGI A 22 300,000 20:03
  ABBANK A 8.5 100,000 19:33
  PHGC A 105 20,000 18:42
  VTGI A 22 150,000 17:36
  VTPO A 56 300,000 17:12
  VTPO A 56 10,000 17:07
  VTGI A 19 10,000 17:07
  VTGI A 22.7 300,000 16:37
  PGBANK A 20 300,000 16:37
  THACO A 170 500,000 16:29
  VPBANK A 46 400,000 15:49
  TPBANK A 25 400,000 15:42
  TCB A 58 600,000 15:27
  VEAM A 23 300,000 15:12
  VTGI A 20 300,000 15:10
  CTIN A 22 300,000 15:04
  PHGC A 100 500,000 15:00
  HDBANK A 29 300,000 15:00
  TPBANK A 24 250,000 14:52
  VPBANK A 46 250,000 14:46
  HDBANK A 31 200,000 14:30
  HDBANK A 31.2 500,000 14:29
  PHGC A 100 200,000 14:20
  ALSC A 71 50,000 14:19
  FPTOL A 110 10,000 14:07
  THACO A 175 30,000 14:01
  PVCB A 4.6 500,000 13:55
  VTPO A 56 200,000 13:54
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
quang cao
Dịch vụ môi giới cổ phiếu

Dịch vụ môi giới cổ phiếu

 • Kết nối mua bán cổ phiếu OTC
 • Quy trình giao dịch nhanh chóng
 • Tư vấn khuyến nghị cổ phiếu
Read More
Repo cổ phiếu OTC

Repo cổ phiếu OTC

 • Lãi suất ưu đãi
 • Giải ngân nhanh chóng
 • Thời hạn vay linh hoạt
Read More

Đăng tin giao dịch cổ phiếu

 • Mở tài khoản miễn phí
 • Dịch vụ đăng tin vip
 • Dịch vụ đăng tin thường
Read More

IR online và PR doanh nghiệp

 • Cung cấp giá cổ phiếu OTC
 • Cung cấp dữ liệu phân tích tài chính
 • Viết bài PR doanh nghiệp
Read More