Tin mua bán OTC: Giấy - Bao bì
TIN BÁN Giá KL Thời gian
  LVBANK A 15 14,000 17:59
  OCB A 11.4 100,000 17:16
  OCB A 11.5 20,000 16:54
  TCB A 47.5 30,000 16:53
  ABBANK A 9.3 20,000 16:52
  LVBANK A 14 100,000 16:21
  SANEST B 30 400,000 15:56
  VTCD A 36 400,000 15:55
  ABBANK A 9.6 400,000 15:55
  VEAM A 20.6 400,000 15:54
  HDBANK A 20 400,000 15:52
  TPBANK A 15.5 14,000 15:32
  TCB A 44.5 300,000 15:03
  VTGI A 12.5 50,000 14:41
  HDBANK A 21 30,000 14:41
  VTPO A 56 10,000 14:40
  OCB A 11.5 100,000 14:40
  THACO A 115 1,000 14:38
  SCBANK A 6.1 100,000 14:36
  LVBANK A 14.3 15,000 14:13
  VTGI A 12.5 10,000 13:46
  BTLI A 12 10,000 13:45
  HDBANK A 22 100,000 13:39
  CTIN A 28 300,000 12:51
  SANEST B 31 300,000 12:50
  SANEST B 31 400,000 12:37
  SANEST B 31 400,000 12:37
  CTIN A 28 300,000 12:27
  BVQTTN A 15 300,000 12:07
  BVQTTN A 15 300,000 12:07
  VEAM A 20.7 50,000 12:02
  VTGI A 12 200,000 12:02
  LVBANK A 13.7 200,000 12:02
  PGBANK A 9 200,000 12:02
  HDBANK A 20 200,000 12:01
  VEAM A 20.8 200,000 12:01
  OCB A 11.2 200,000 12:00
  ABBANK A 9.6 200,000 12:00
  BVQTTN A 14.5 200,000 11:58
  SANEST B 31 50,000 11:55
  BVQTTN A 14.5 30,000 11:49
  BVQTTN A 15.5 200,000 11:47
  HDBANK A 20.5 100,000 11:39
  TCB A 47.5 300,000 11:38
  ABBANK A 9.6 100,000 11:38
  ABBANK A 9.5 300,000 11:00
  HDBANK A 22.7 300,000 11:00
  MSBANK A 6 15,000 10:32
  PHGC A 102 20,000 10:06
  PGBANK A 9.7 500,000 09:38
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)
TIN MUA Giá KL Thời gian
  HDBANK A 19.9 50,000 17:58
  VEAM A 20 100,000 17:57
  CKG A 20 20,000 17:56
  TCB A 41 200,000 17:41
  TPBANK A 15.1 100,000 16:50
  TCB A 47.6 50,000 16:49
  THACO A 116 20,000 16:47
  TPBANK A 14.6 200,000 16:35
  VTGI A 12 100,000 16:30
  TPBANK A 16.8 500,000 16:25
  TCB A 48.9 500,000 16:23
  TCB A 42.5 200,000 16:23
  TPBANK A 15 100,000 16:06
  TCB A 48 200,000 16:02
  VTCD A 36 500,000 15:49
  METALVN B 46 500,000 15:49
  VTPO A 59 500,000 15:48
  THACO A 115 500,000 15:47
  ABBANK A 14.5 500,000 15:47
  HDBANK A 22.7 500,000 15:47
  VEAM A 25.6 500,000 15:46
  TPBANK A 16.5 500,000 15:44
  VTPO A 55 5,000 15:35
  METALVN B 46 300,000 14:58
  SANEST B 31 300,000 14:57
  VTCD A 36 300,000 14:57
  MCMI A 47 300,000 14:56
  PHGC A 108 300,000 14:55
  ABBANK A 15 300,000 14:50
  HDBANK A 22.7 300,000 14:50
  BVQTTN A 20 300,000 14:49
  VEAM A 25.6 300,000 14:49
  OCB A 11.8 300,000 14:47
  TPBANK A 16.5 300,000 14:45
  TPBANK A 15 20,000 14:44
  TPBANK A 16.7 200,000 14:39
  TPBANK A 14 100,000 14:38
  PHGC A 108 200,000 14:37
  VTGI A 12.8 200,000 14:34
  TCB A 46 320,000 14:34
  TCB A 47.5 100,000 14:34
  HDBANK A 22.7 200,000 14:33
  TCB A 48.7 200,000 14:32
  HDBANK A 21.5 500,000 14:17
  VPBANK A 43 500,000 14:11
  PGBANK A 9.3 600,000 13:40
  VTGI A 12.6 600,000 13:40
  VTGI A 12.5 100,000 13:36
  VTGI A 12.8 50,000 13:31
  OCB A 11.6 100,000 13:30
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)

iconphoneHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hà Nội

04.66873314 - 0971033257

contact@sanotc.com

TP Hồ Chí Minh

0926.242.343

hangpham.mark@gmail.com

quang cao
quang cao
quang cao